Yoga

Yoga kan praktiseras av alla, oavsett ålder eller erfarenhet.


Yoga får dig att må bättre fysiskt och mentalt genom asanas(kroppsövningar), pranayama (andningsövningar) , meditation och avslappningen yoga nidra. Genom yogan får du verktyg för att hitta olika förhållningssätt i livet för att bli mer medveten, avslappnad och tillfreds och finna en acceptans med det som är.


Jag erbjuder mamma/baby yoga, gravidyoga klassik yoga, Yinyoga samt senioryoga/stol yoga.

Varmt välkommen på en kurs där du kan utvecklas fysiskt, mentalt och andligt.Klassisk Yoga             Mamma/baby             Stolyoga/Senioryoga             Gravidyoga

Nataraja Dance & Yoga Space - 2016